Διαφήμιση

Η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να επηρεάζει ιδιώτες ουτος ώστε να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παρουσία της είναι αισθητή από την υποστήριξη πολιτικών υποψηφίων ή εώς και την προώθηση ιδεών.

Συχνά ανακοινώνει ένα μήνυμα που περιλαμβάνει το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και το πώς το προϊόν ή υπηρεσία θα μπορούσε να ωφελήσει τον καταναλωτή. Η διαφήμιση συχνά επιχειρεί να πείσει τους μελλοντικούς πελάτες να αγοράσουν ή να καταναλώσουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η σύγχρονη διαφήμιση αναπτύχθηκε με την άνοδο της μαζικής παραγωγής στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα.


Οι διαφημιστές προσπαθούν συχνά να οδηγήσουν σε μια αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους μέσω του εμπορικού σήματος, στην οποία συνεπάγεται η επανάληψη της εικόνας ή το όνομα του προϊόντος, σε μια προσπάθεια να συνδέσει τις ιδιότητες που σχετίζονται με τη μάρκα στο μυαλό των καταναλωτών. Διαφορετικοί τύποι πολυμέσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλουν αυτά τα μηνύματα, περιλαμβανομένων και των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως οι εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, πινακίδες ή το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Η διαφήμιση μπορεί να τοποθετηθεί από ένα διαφημιστικό γραφείο για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλο οργανισμό.

Οι Οργανισμοί ξοδεύουν χρήματα για τη διαφήμιση των προωθήσεων χώρια των καταναλωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών, που μπορεί να περιλαμβάνουν πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων, θρησκευτικές οργανώσεις ακόμα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να βασίζονται στις ελεύθερες τρόπους πειθούς, όπως είναι μια ανακοίνωση δημόσιων υπηρεσιών.

Τα χρήματα που δαπανώνται για τη διαφήμιση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2007, οι δαπάνες για διαφήμιση υπολογίζονται σε περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 385 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλο τον κόσμο, που υπολογίζεται οτι παγκοσμίως το ποσό θα υπερβεί τα 450 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2010.